Ana Menü

Reklam

DÜNYA Gazetesi tarafından yayımlanan DÜNYA İnşaat Dergisi, inşaat sektörüne yan sanayisiyle birlikte yardımcı bir kaynak olma işlevini 34 yıldır sürdürüyor.

DÜNYA İnşaat Dergisi, sektörün bilimsel sentezinin gündeme yansımasında öncülük ederek, sektörü bilimsel ve analitik tavrın objektif yaklaşımıyla büyüteç altına yatırıyor. İnşaat güvenirliği ve çevre düzenlemede evrensel gelişmeleri bütün dünya ile aynı anda izleyen DÜNYA İnşaat Dergisi’nin konuları arasında; malzeme ve yapı birlikteliğinin planlanması, sektör dosyaları, özel röportajlar, dış rekabete açık sektörde, uluslararası teknik ve ticari yenilikler, projeler, sergi ve fuar tanıtımları, ihale ve inşaat malzemeleri fiyat listesi yer alıyor. DÜNYA İnşaat Dergisi’nin okur profilini; piramitsel olarak tavandan tabana kadar, sektörün içeriğindeki bütün kurum ve kuruluşlar oluşturuyor. Sektördeki duruşu, mimar, mühendis, müteahhit gibi meslek gruplarını da bireysel olarak okur kitlesine dahil ediyor.

Aylık olarak yayımlanan ve 10 bin adet basılan dergimizin %70’lik bir bölümü abonelerine gönderilmektedir. Ayrıca tüm sektörel derneklere, ilgili Bakanlıklara ve kamu kuruluşlarına da ulaştırılmaktadır. Dergimiz, yurt çapına dağılan DÜNYA Gazetesi İletişim Büroları’na ve DÜNYA Aktüel Kitapevlerine de dağılmaktadır.

Reklam İçin
Tel: 0212 440 28 59 – 60 – 61
hatice.yilmaz@dunya.com | dunya.insaat@dunya.com