Ana Menü

Künye

Kurucusu
NEZİH DEMİRKENT

İmtiyaz Sahibi
DİDEM DEMİRKENT

Yazı İşleri Müdürü
HATİCE ÖZER YILMAZ
hatice.yilmaz@dunya.com

Editör
HÜSEYİN SÖNMEZ
huseyin.sonmez@dunya.com

Görsel Yönetmen
OKAY LAFÇIOĞLU

Danışma Kurulu
Yük. Müh. BARIŞ ÇOKCAN
Yük. Müh. TURGUT ERSAVAŞ
FETHİ HİNGİNAR
Doç. Dr. BİLGE IŞIK
Prof. AYDAN ÖZGEN
Yard. Doç. Dr. AYŞİN SEV
Prof. Dr. NİHAL ŞENLİER
Prof. Dr. NESRİN YARDIMCI

Abone ve Dağıtım Müdürü
MECİT YILMAZ
mecit.yilmaz@dunya.com

Yayın Türü
YAYGIN SÜRELİ
Her ayın 15'inde yayımlanır

DÜNYA SÜPER VEB OFSET A.Ş.
"GLOBUS" DÜNYA BASINEVİ
100. Yıl Mahallesi 34204 Bağcılar – İstanbul

Tel: 0212.440 28 59-60-61 Faks: 0212. 355 35 54
Santral Tel: 0212.440 24 24

E-posta: 

dunya.insaat@dunya.com.tr

Web: www.dunyainsaat.com.tr

Ücretsiz Danışma Hattı
0.800 219 20 24 l 0.800 219 20 25

www.dunyastore.com

Dağıtım
DÜNYA SÜPER DAĞITIM A.Ş.