Ana Menü

Erdal Bahçıvan: Ekonomimiz için yararlı veriler yayınlayacağız

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına destek olmak amacıyla üçer aylık periyodlarda yayınlamak üzere “İSO-Yatırım Teşvik Bülteni” hazırladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına destek olmak amacıyla üçer aylık periyodlarda yayınlamak üzere “İSO-Yatırım Teşvik Bülteni” hazırladı. İlk sayısı İSO’nun yayınlamakta olduğu Sanayi Dergisi’nin eylül sayısı ile dağıtılacak olan Yatırım Teşvik Bülteni ile Ar-Ge içeriği yüksek, katma değer yaratan yerli-yabancı yatırımların özendirilerek üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına katkı sunulacak.

İSO-Yatırım Teşvik Bülteni’nde, yatırım teşvik belgeleri detaylı analiz edilerek imalat sektörü başta olmak üzere, finans, inşaat, hizmet ve kamu sektörünün bilgisine ve istifadesine sunulacak. Bültende alınan teşvik belgelerinin adedi, tutarı, sektörel dağılımı, sağlayacağı istihdam, iller bazında verilen teşvikler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak incelenecek.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Yatırım Teşvik Bültenimiz; yatırımcı firmalar için sektörel eğilimleri izleyebilme, imalat sektörü için makine ve teçhizat yatırımı ile girdi ihtiyaçlarını görerek yeni iş fırsatları elde edebilme, finans kesimi için doğru kredi imkanları sunabilme ve kamu kesimi için mevcut teşviklerin performansını izleyebilme ve ihtiyaçlara uygun yeni teşvik unsurları oluşturabilme gibi alanlarda pek çok yarar sağlayacak” dedi.

 

İmalat sanayiye önemli veriler üretecek

Dünyada ekonomik büyümeye ve kalkınmaya destek olan teşvik politikalarının küreselleşme ve sınırların kalkması ile ülkeler için daha da önemli hale geldiğine değinen Bahçıvan, İSO’nun bu yeni yayını hakkında şunları söyledi:

“Ülkemizde de üretim-ihracat odaklı büyüme stratejisi ile uyumlu olarak hayata geçirilen Yatırım Teşvik Sistemi’nin amacı, yatırımların katma değer yaratan alanlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücü kazandıracak Ar-Ge içeriği yüksek yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve kümelenme ile çevre korumaya yönelik yatırımların desteklenmesi olarak belirlenmiştir. İSO olarak hazırlayacağımız Yatırım Teşvik Bültenimiz de sağlanan teşvikleri dönemsel olarak analiz edecek. Böylece başta imalat sanayimiz olmak üzere birçok sektöre fayda sağlayacak önemli veriler üreteceğimize inanıyoruz.” 

“İSO-Yatırım Teşvik Bülteni”nin içeriğinde neler olacak?

* Dünyada ve Türkiye’de yatırım koşulları

* Yatırım Teşvik Belgelerinin bölgesel analiz ve istatistikleri 

* Yatırım Teşvik Belgelerinin sektörel analiz ve istatistikleri

* Türkiye’de verilen yatırım teşvik belgelerinin imalat sanayi alt kırılımları

* Türkiye’de verilen yatırım teşvik belgelerinin imalat sanayi  bölgesel dağılımları

* Türkiye’de en fazla teşvik belgesi alan iller